Kiến thức Nhân sự Ứng dụng quản trị nhân sự trong AMIS.VN giúp gì cho nhân...

Ứng dụng quản trị nhân sự trong AMIS.VN giúp gì cho nhân viên trong doanh nghiệp?

580
Ngoài thỏa mãn nhu cầu tác nghiệp thì có được gì thêm hay không?
Chi phí đầu tư có phù hợp với khả năng tài chính DN không?
Cộng đồng người sử dụng đánh giá sao?
Chất lượng sản phẩm/dịch vụ ra sao?
Sản phẩm này so với các sản phẩm khác thì có ưu điểm gì nổi bật?
Công tác bảo hành, bảo trì, hỗ trợ sau bán hàng ra sao?
Tôi muốn mua thì phải làm thế nào?
Quá trình triển khai sản phẩm này diễn ra như thế nào?

AMIS.VN không chỉ giúp cán bộ nhân sự thực hiện các nghiệp vụ quản trị nhân sự mà còn giúp nhân viên trong doanh nghiệp cập nhật các thông tin cá nhân vào hồ sơ nhân sự, tra cứu lương, thuế, bảo hiểm, xem các thông báo từ bộ phận nhân sự, thực hiện các thủ tục đề nghị, thanh quyết toán tạm ứng với kế toán, nộp đơn xin nghỉ phép cho nhân sự,…

Tại trang thông tin cá nhân này, nhân viên có thể chia sẻ kiến nghị hay sáng kiến với đồng nghiệp,nhận các thông báo từ nhân sự, đồng thời nhân viên có thể chủ động thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến kế toán và nhân sự

Xem Phiếu lương, xác nhận hoặc phản hồi cho nhân sự nếu có sai xót khi tính lương giúp DN tiết kiệm thời gian và chi phí in ấn các phiếu lương cho từng nhân viên, giúp DN bảo mật thông tin lương.


Xem thuế TNCN tạm tính và hồ sơ quyết toán thuế TNCN

Khai báo người phụ thuộc và in mẫu đăng ký theo quy định nhà nước nhằm hưởng mức giảm trừ

Nhân viên chủ động cập nhật hồ sơ cá nhân, hệ thống gửi thông báo đến nhân sự kiểm tra, nhân sự không phải khai báo từng hồ sơ nhân viên, giúp tiết kiệm thời gian thực hiện công việc cho DN

Nhân viên nộp đơn xin nghỉ trực tuyến, quản lý và nhân sự phê duyệt, giúp DN giảm bớt các thủ thục giấy tờ và tự động cập nhật vào bảng chấm công

Nhân viên lập đề nghị công tác sau đó cấp quản lý theo dõi phê duyệt đề nghị, giúp DN giảm bớt thủ tục giấy tờ, tiết kiệm thời gian trình duyệt cũng như quản lý được lịch sử công tác của nhân viên

Nhân viên tiến hành các thủ tục thanh quyết toán tạm ứng trực tuyến, giúp bộ phận kế toán tái sử dụng dữ liệu mà không cần nhập lại thông tin khi cần hạch toán chứng từ

Quản lý phê duyệt đề nghị đăng ký làm thêm giờ trực tuyến giúp nhân sự chấm công và tính lương làm thêm giờ cho nhân viên

Nhân sự sẽ theo dõi được tình hình lý do đi muộn về sớm của từng cá nhân để chấm công

Nhân viên chủ động đăng ký nơi khám chữa bệnh gửi để nhân sự đăng ký bảo hiểm y tế .

Nhân viên đăng ký khóa đào tạo do Công ty tổ chức hay đề xuất đào tạo để nhân sự tập hợp danh sách và tổ chức đào tạo

Đặc biệt:
AMIS.HRM Mobile là phiên bản Mobile giúp cán bộ nhân viên DN có thể tra cứu thông tin nhân viên, gửi SMS hàng loạt, xem phiếu lương, gửi và duyệt đơn xin nghỉ phép/đơn công tác, xem danh sách sinh nhật nhân viên, xem các báo cáo quản trị nguồn lực, … ngay trên mobile chỉ bằng những thao tác cài đặt đơn giản.