Kiến thức Nhân sự Thực hiện thủ tục tiếp nhận ứng viên trúng tuyển nhanh chóng...

Thực hiện thủ tục tiếp nhận ứng viên trúng tuyển nhanh chóng nhờ ứng dụng quản trị nhân sự trên AMIS.VN

672

Ngoài thỏa mãn nhu cầu tác nghiệp thì có được gì thêm hay không?
Chi phí đầu tư có phù hợp với khả năng tài chính DN không?
Cộng đồng người sử dụng đánh giá sao?
Chất lượng sản phẩm/dịch vụ ra sao?
Sản phẩm này so với các sản phẩm khác thì có ưu điểm gì nổi bật?
Công tác bảo hành, bảo trì, hỗ trợ sau bán hàng ra sao?
Tôi muốn mua thì phải làm thế nào?
Quá trình triển khai sản phẩm này diễn ra như thế nào?

Sau khi có kết quả phỏng vấn, nhân sự cần thực hiện một số công việc để tiếp nhận nhân viên vào học việc hoặc thử việc. AMIS.VN giúp cán bộ nhân sựAMIS.VN giúp cán bộ nhân sự thực hiện thủ tục tiếp nhận ứng viên trúng tuyển nhanh chóng nhờ ứng dụng quản trị nhân sự trong phần mềm:

Tiếp nhận toàn bộ thông tin từ hồ sơ ứng viên sang thành hồ sơ nhân viên có đầy đủ kết quả tuyển dụng chi tiết của từng vòng phỏng vấn

Thực hiện các thủ tục cần thiết để tiếp nhận ứng viên trúng tuyển như: Bàn giao tài sản, Cấp phát tài nguyên CNTT, Ký cam kết tuân thủ nội quy công ty, cam kết bảo mật thông tin,…

Trộn (Merge) và in hàng loạt các mẫu cam kết theo danh sách các ứng viên được tiếp nhận giúp cán bộ nhân sự giảm được thời gian điền thông tin vào từng biểu mẫu

Nhân sự dễ dàng biết được danh sách những nhân viên mới nào cần thực hiện thủ tục tiếp nhận trong tháng

Cán bộ nhân sự có thể theo dõi tình hình thực hiện các thủ tục tiếp nhận chi tiết theo từng nhân viên, từng vị trí công việc

Cán bộ nhân sự dễ dàng theo dõi danh sách các nhân viên mới tiếp nhận cần thực hiện việc ký kết hợp đồng lao động