Kiến thức Nhân sự Đơn giản hóa công tác bảo hiểm với AMIS.VN

Đơn giản hóa công tác bảo hiểm với AMIS.VN

829
Ngoài thỏa mãn nhu cầu tác nghiệp thì có được gì thêm hay không?
Chi phí đầu tư có phù hợp với khả năng tài chính DN không?
Cộng đồng người sử dụng đánh giá sao?
Chất lượng sản phẩm/dịch vụ ra sao?
Sản phẩm này so với các sản phẩm khác thì có ưu điểm gì nổi bật?
Công tác bảo hành, bảo trì, hỗ trợ sau bán hàng ra sao?
Tôi muốn mua thì phải làm thế nào?
Quá trình triển khai sản phẩm này diễn ra như thế nào?

AMIS.VN giúp doanh nghiệp tự động hóa công tác Quản lý các loại bảo hiểm bắt buộc từ khâu chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; hỗ trợ lập các báo cáo thu hàng tháng cho cơ quan bảo hiểm đến khâu giải quyết các thủ tục thanh toán bảo hiểm chế độ cho nhân viên.

Quản lý toàn bộ thông tin hồ sơ bảo hiểm của nhân viên
 • Quản lý thông tin về sổ BHXH của nhân viên: số sổ BHXH, thời gian bắt đầu tham gia, mức lương đóng bảo hiểm, tỷ lệ đóng…
 • Quản lý thông tin về số thẻ BHYT của nhân viên: số thẻ BHYT, ngày hết hạn thẻ, nơi đăng ký khám chữa bệnh…
 • Theo dõi quá trình tham gia bảo hiểm của nhân viên tại đơn vị

Hỗ trợ hoàn thiện thủ tục đăng ký tham gia BHXH, BHYT cho nhân viên mới
 • Hỗ trợ kê khai các thông tin liên quan đến thân nhân, tiền lương, tiền công theo mẫu A01-TS – Tờ khai tham gia BHXH, BHYT khi đăng ký tham gia BHXH, BHYT và cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT.
 • Cho phép lập và in Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS) đối với những lao động mới tiếp nhận vào đơn vị.
Cho phép lập và in Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS)
 • Báo tăng lao động trong trường hợp có lao động mới, được tiếp nhận vào đơn vị hoặc lao động đi làm lại sau thời gian nghỉ dài ngày do ốm đau, thai sản…
 • Báo giảm lao động trong trường hợp lao động có lao động nghỉ việc hoặc lao động nghỉ dài ngày do ốm đau, thai sản…
 • Khai báo những lao động có sự thay đổi về chức danh hoặc tiền lương đóng bảo hiểm.
 • Khai báo các khoản BHYT, BHTN bị truy thu hoặc thoái trả


Cho phép lập và in Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia không thay đổi mức đóng (Mẫu D07-TS)

 • Kê khai các thông tin do người tham gia BHXH, BHYT đề nghị điều chỉnh lại so với thông tin đã đăng ký ban đầu như: họ tên, ngày sinh, số CMND, địa chỉ, ngày hết hạn thẻ, nơi đăng ký KCB…
Hỗ trợ các thủ tục thanh toán chế độ bảo hiểm cho nhân viên
 • Tự động tính toán số tiền bảo hiểm nhân viên được hưởng khi ốm đau, khi dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau, khi con ốm…
 • Cho phép tính toán số tiền bảo hiểm nhân viên được hưởng khi dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật, tai nạn lao động.
 • Cho phép tính toán số tiền bảo hiểm nhân viên được hưởng khi nghỉ thai sản, khi dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản…

Cung cấp đầy đủ các biểu mẫu báo cáo theo quy định của cơ quan bảo hiểm
 • Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS)
 • Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia không thay đổi mức đóng (Mẫu D07-TS)
 • Danh sách lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau (Mẫu C66-HD)
 • Danh sách lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản (Mẫu C67-HD)
 • Danh sách lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ DSPHSK sau ốm đau (Mẫu C68-HD).
 • Danh sách lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ DSPHSK sau thai sản (Mẫu C69-HD).
 • Danh sách lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ DSPHSK sau điều trị thương tật, tai nạn lao động (Mẫu C70-HD).
 • …và nhiều báo cáo quản trị khác

Cho phép lập và in Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS)
Báo tăng lao động trong trường hợp có lao động mới, được tiếp nhận vào đơn vị hoặc lao động đi làm lại sau thời gian nghỉ dài ngày do ốm đau, thai sản…
Báo giảm lao động trong trường hợp lao động có lao động nghỉ việc hoặc lao động nghỉ dài ngày do ốm đau, thai sản…
Khai báo những lao động có sự thay đổi về chức danh hoặc tiền lương đóng bảo hiểm.
Khai báo các khoản BHYT, BHTN bị truy thu hoặc thoái trả
Cho phép lập và in Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS)
Báo tăng lao động trong trường hợp có lao động mới, được tiếp nhận vào đơn vị hoặc lao động đi làm lại sau thời gian nghỉ dài ngày do ốm đau, thai sản…
Báo giảm lao động trong trường hợp lao động có lao động nghỉ việc hoặc lao động nghỉ dài ngày do ốm đau, thai sản…
Khai báo những lao động có sự thay đổi về chức danh hoặc tiền lương đóng bảo hiểm.
Khai báo các khoản BHYT, BHTN bị truy thu hoặc thoái trả