Kiến thức Danh sách các Trường hợp tác treo banner MISA

Danh sách các Trường hợp tác treo banner MISA

979

Các Trường Đại học hợp tác treo banner MISA:

Trường Đại học Kinh tế
Đại học Quốc gia Hà Nội
Trường Đại học Tài chính
Ngân hàng Hà Nội
Trường Đại học Mở
TP Hồ Chí Minh
Trường Đại học Ngân hàng
TP. Hồ Chí Minh
Khoa tin học kinh tế Đại học Kinh tế Quốc Dân Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Trường Đại học Hòa Bình Đại học dân lập Hải Phòng
Trường ĐH CNTT và TT ĐH Thái Nguyên Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh – ĐH Thái Nguyên Trường ĐH Nông nghiệp HN Trường Đại học Đà Nẵng Phân hiệu Kon Tum
Đại học Tây Nguyên Đại học Đại Nam


Các Trường Cao đẳng hợp tác treo banner MISA:

Trường Cao đẳng
nghề iSpace
Trường Cao đẳng Kinh tế
Kỹ thuật Vinatex
Cao đẳng nghề Duyên Hải Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TW
Cao đẳng Công nghiệp Cao su Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang Trường Cao đẳng nghề Thủy sản miền Bắc Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật – ĐH Thái Nguyên
Trường Cao đẳng Nghề Bách Nghệ Hải Phòng Trường Cao đẳng Công nghiệp thực phẩm Trường Cao đẳng Nghề Thủy sản Miền Bắc Cao đẳng nghề CNC Đồng An
Trường Cao đẳng Hàng hải I Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Miền Nam Trường Cao đẳng Bến Tre Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ
Trường Cao đẳng Nghề Đăk Lăk Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ thuật Kon Tum Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt


Các Trường Trung cấp hợp tác treo banner MISA:

Trường Trung cấp Kỹ thuật
Tin học Hà Nội ESTIH
Trường Trung cấp Công nghệ
và Quản trị Đông Đô
Trường Trung học Công nghệ
Lương thực Thực phẩm
Trường Trung cấp nghề Nhân đạo
Trường Trung cấp Mai Lĩnh Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Phương Nam Trường Trung cấp Bến Thành
Trường Trung cấp CNTT
TM.Computer

Các Trung tâm đào tạo hợp tác treo banner MISA:

Trung tâm Ngoại ngữ
Tin học Học viện Tài chính
Trung tâm Gia sư
Kế toán trưởng
Trung tâm Công Nghệ
Phần mềm Cần Thơ
Trung tâm Dịch vụ và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Kế toán
Viện đào tạo kế toán kiểm toán ketoanpro TT nghiên cứu, ĐT Tài chính KT Thuế Hồng Đức Trung tâm Tin học Ngoại ngữ Yên Bái Trung tâm Chính Tâm
Trung tâm đào tạo tin học An Quốc Việt Kế toán Nhất nghệ Trung tâm đào tạo Tin Học Kế toán Tri thức Việt Trung tâm đào tạo KE TOAN NGOAI NGU HOAVIET GROUP
Trung tâm Đào tạo và DV Kế toán Đức Minh Trung tâm đào tạo và dịch vụ
kế toán Đại Việt
Công ty TNHH Tư vấn và Kế toán Thanh Trí Công ty kế toán Rồng Việt
Công ty CP Tư vấn và Đào tạo VISION TRAIN Công ty Cổ phần IT Việt Nam CT Đào tạo Kế toán Đức Hà Công ty CP Đầu tư Tài chính và Thương mại G7
Công ty TNHH PT Trí Thức Công ty đào tạo kế toán Đức Huy Công ty TNHH Thương mại Tin học Bách Khoa
Công ty CP Tư Vấn và Đào Tạo Trí Tuệ Việt Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn NNL Thăng Long TTNC Đào tạo Cán bộ và Tư vấn Tài chính, Kế toán, Thuế CENSTAF Công ty Cổ phần đầu tư Tư vấn quản lý Hải Linh
Công ty Thương mại & Dịch vụ Tổng hợp Nhân Tài Công ty TNHH Thái Nguyên Xanh Công ty TNHH Tin học Ngoại ngữ Thầy Vinh Công ty đào tạo Kế Toán Miền Bắc
Công ty CP Truyền thông và Đào Tạo Doanh Nhân Việt Trung tâm đào tạo kế toán KIMI

Các đối tác, khách hàng hợp tác treo banner MISA:

Phòng Tài chính – Kế hoạch Huyện Cư Jút -Đăk Nông