Kiến thức Danh sách các Trường/Trung tâm trên toàn quốc đang giảng phần mềm...

Danh sách các Trường/Trung tâm trên toàn quốc đang giảng phần mềm MISA

682

Tính đến tháng 02/2014

STT

Tỉnh/TP

Tên Trường

1

Hà Nội

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Công nghệ Hà Nội

2

Trường Đại Học Mỏ – Địa Chất

3

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội

4

Trường Trung học Quản Lý và Công Nghệ

5

Trường Trung cấp Kinh tế Tài chính Hà Nội

6

Trường Đại học Công đoàn

7

Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Bắc Thăng Long

8

Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương I

9

Trường Cao đẳng Xây dựng số 1

10

Trường Trung cấp Kinh Tế Hà Nội

11

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

12

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

13

Trường Đại học Nguyễn Trãi

14

Viện Kinh tế và Quản lý – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

15

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội

16

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội

17

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ

18

Trường Đại học Thủy Lợi

19

Trường Cao đẳng thực hành FPT

20

Trường Đại học Hòa Bình

21

Trường Đại học Đại Nam

22

Trường Cao đẳng nghề Văn Lang Hà Nội

23

Trường Đại học Lao động – Xã hội

24

Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội

25

Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc Gia Hà Nội

26

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

27

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Hà Nội

28

Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

29

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

30

Trường Đại học Giao thông vận tải

31

Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ Thuật Hà Nội I

32

Trường Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương

33

Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội

34

Trường trung cấp nghề công đoàn Việt Nam

35

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội

36

Trường Trung cấp Công nghệ Hà Nội

37

Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội (ESTIH)

38

Trường Trung cấp Bách Nghệ Hà Nội

39

Trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật trung ương

40

Học viện Ngân hàng

41

Học viện Tài chính

42

Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội

43

Trường Trung cấp Kỹ thuật đa ngành Hà Nội

44

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ Thuật Quang Trung Hà Nội

45

Khoa tin học kinh tế – trường Đại học kinh tế quốc dân

46

Trường Trung cấp Nông nghiệp Hà Nội

47

Trường Cao đẳng nghề Long Biên

48

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam

49

Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội

50

Trường trung cấp Công thương Hà Nội

51

Trường Trung cấp đa ngành Vạn Xuân Hà Nội

52

Trường Đại học Dân lập Đông Đô

53

Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Thương mại

54

Trường Đại học Thương mại

55

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

56

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật thương mại

57

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô

58

Trường Cao đẳng Công nghiệp – Dệt may thời trang Hà Nội

59

Trường Đại học Hà Nội

60

Trường Đại học Điện lực

61

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

62

Công ty Cổ phần giáo dục Trường Kinh tế ngoại giao Việt Nam

63

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

64

Trường Cao đẳng Đại Việt

65

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

66

Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam

67

Công ty TNHH Đào tạo Bác Thành

68

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và Thương Mại G7

69

Công ty Cổ Phần Tư Vấn và Đào Tạo Trí Tuệ Việt

70

Công ty TNHH Thương mại Tin học Bách Khoa

71

Công ty TNHH Giải pháp chiến lược CEN

72

Công ty TNHH thương mại dịch vụ TID Việt Nam

73

Trung tâm đào tạo kế toán Toàn Tài

74

Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ Đào tạo FACC

75

Trung tâm hướng dẫn thực hành kế toán PAC

76

Trung tâm Công nghệ tin học ATAX

77

Trung tâm nghiên cứu đào tạo cán bộ và tư vấn Tài Chính – Kế Toán – Thuế CENSTAF

78

Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng kinh tế và QTKD

79

Công ty Cổ phần đầu tư Tư vấn quản lý Hải Linh

80

Công ty CP tư vấn quản lý và đào tạo APEC

81

Trung tâm tin học ngoại ngữ PT

82

Công ty kế toán Phương Bắc

83

Công ty Cổ phần tư vấn và đào tạo thế hệ trẻ

84

Công ty TNHH Giải pháp chiến lược CEN

85

Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển thương mại Ngọc Phát

86

Công ty CP Tư vấn và quản lý VAT

87

Công ty đào tạo kế toán thực hành VIBA

88

Công ty TFCO

89

Trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin – Đại học Giao thông vận tải

90

Trung tâm Đào tạo và Dịch vụ kế toán Đức minh

91

TRUNG TÂM HỖ TRỢ KẾ TOÁN BÌNH MINH

92

Công ty TNHH Dịch vụ và đào tạo Thiên Ưng

93

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đào tạo EDUTOP 64

94

Công ty kế toán Hà Nội – Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội

95

Công ty cp tư vấn giải pháp doanh nghiệp sunO

96

Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn thuế (ATC)

97

Công ty cổ phần Thương mại KDT Việt Nam

98

Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn Tài chính Kế toán Việt Nam

99

Trung tâm Thiên Thành

100

Trung tâm dịch vụ việc làm 20 -10

101

Công ty Đào tạo Kế toán Đức Hà

102

Công ty CP Nghiên cứu và hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội

103

Trung tâm ngoại ngữ – tin học – Học viện tài chính

104

Công ty cổ phần giáo dục và phát triển công nghệ tri thức Việt

105

Công ty cổ phần Đào tạo và giải pháp doanh nghiệp AMOD

106

Công ty Cổ phần giáo dục trung tâm đào tạo công nghệ cao Bách Khoa

107

Công ty CP đào tạo nghề Việt Nam

108

Công ty Cổ phần tư vấn đào tạo nghề thực hành KIMI

109

Hà Nam

Trường Cao đẳng Thủy Lợi Bắc Bộ

110

Trường Đại học Hà Hoa Tiên

111

Hưng Yên

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

112

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi

113

Trường Đại học Chu Văn An

114

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

115

Công ty Cổ phần IT Việt Nam

116

Hà Giang

Trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật Hà Giang

117

Hòa Bình

Trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật Hòa Bình

118

Trường Cao đẳng nghề Sông Đà

119

Hải Dương

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Công nghệ Hải Dương

120

Trường Đại học Sao Đỏ

121

Trường Cao đẳng nghề Hải Dương

122

Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Đường thủy I

123

Trường Cao đẳng Hải Dương

124

Trường Cao đẳng nghề Thương Mại và Công nghiệp

125

Trường Đại học Thành Đông

126

Hải Phòng

Trường Cao đẳng nghề Bắc Nam

127

Trường Trung cấp Công nghệ Hải Phòng

128

Trường Đại học Hàng hải

129

Trường Đại học Hải Phòng

130

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hải Phòng

131

Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II

132

Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

133

Trường Cao đẳng nghề Bách Nghệ Hải Phòng

134

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật và Công nghệ Hải Phòng

135

Trường Cao đẳng nghề số 3

136

Trường Cao đẳng nghề Thủy sản Miền Bắc

137

Trường Cao đẳng Hàng hải I

138

Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng

139

Trường Cao đẳng nghề kinh tế kỹ thuật Bắc Bộ

140

Trường Trung học Nghiệp vụ Quản lý Lương thực Thực phẩm

141

Trường Trung cấp Bách khoa Hải Phòng

142

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hải Phòng

143

Trường Cao đẳng Nghề Duyên Hải

144

Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng

145

Trường Cao đẳng công nghệ Viettronics

146

CÔNG TY TNHH HATC

147

Công ty TNHH Đào Tạo Đông Á

148

Công ty Cổ phần Đào tạo Á Châu

149

Trung tâm Đào tạo VNT

150

Hà Tĩnh

Trường Đại học Hà Tĩnh

151

Trường Cao đẳng nghề Việt Đức Hà Tĩnh

152

Nam Định

Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định

153

Trường trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghiệp Nam Định

154

Trường Trung cấp nghề số 8

155

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

156

Trường Cao đẳng nghề Nam Định

157

Trường Cao Đẳng Công nghiệp Nam Định

158

Công ty TNHH Dịch vụ Big

159

Nghệ An

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ Thuật Nghệ An

160

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Vinh

161

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

162

Trường Trung cấp nghề Kinh tế – Kỹ thuật miền Tây Nghệ An

163

Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân

164

Trường Cao đẳng nghề số 4 – Bộ Quốc Phòng

165

Trường Cao đẳng nghề Kinh tế Kỹ thuật số 1

166

Trường Trung cấp Việt Úc

167

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hồng Lam

168

Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải miền Trung

169

Trường trung cấp Du lịch Miền Trung

170

Trường Trung Cấp Chuyên Nghiệp Kỹ Nghệ Công nghệ Nghệ An

171

Công ty TNHH Tin học Ngoại ngữ Thầy Vinh

172

Công ty TNHH Tin học Bình Tiến

173

Ninh Bình

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Tam Điệp

174

Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình

175

Công ty TNHH MTV ứng dụng & Phát triển Đức Huy

176

Phú Thọ

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ

177

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

178

Trường Đại học Hùng Vương

179

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Phú Thọ

180

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ

181

Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm

182

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thái Dương

183

Quảng Bình

Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình

184

Trường Đại học Quảng Bình

185

Quảng Ninh

Trường Cao đẳng nghề Mỏ Hồng Cẩm – TKV

186

Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng

187

Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả

188

Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc

189

Trung tâm Kiểm toán Hạ Long

190

Công ty TNHH Đức Đạt Quảng Ninh

191

Sơn La

Trường Đại học Tây Bắc

192

Trường Cao đẳng Sơn La

193

Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Sơn La

194

Doanh nghiệp Tư nhân Ngọc Huynh

195

Thái Nguyên

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật – Đại học Thái Nguyên

196

Trường Cao đẳng Kinh tế – Tài chính Thái Nguyên

197

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

198

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh – Đại học Thái Nguyên

199

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên

200

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Thái Nguyên

201

Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên

202

Công ty TNHH Thái Nguyên Xanh

203

Thanh Hóa

Trường Trung cấp nghề Kỹ nghệ Thanh Hóa

204

Trường Trung cấp nghề Thương mại Du lịch Thanh Hóa

205

Trường Cao đẳng nghề Lam Kinh

206

Trường Cao đẳng tài nguyên & môi trường Miền Trung

207

Trường trung cấp nghề Nghi Sơn

208

Trường Trung Cấp Nghề Tĩnh Gia

209

Trường Trung cấp Thương mại Trung ương 5

210

Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật VISTCO

211

Trường Trung cấp Thủy sản Thanh Hóa

212

Trường Trung cấp Nông lâm Thanh Hóa

213

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo VISION TRAIN

214

Tuyên Quang

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang

215

Vĩnh phúc

Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên

216

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vĩnh Phúc

217

Trường Trung cấp Công nghệ Vĩnh Phúc

218

Trường Cao đẳng nghề Cơ khí Nông nghiệp

219

Trường Đại học Trưng Vương

220

Điện Biên

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên

221

Bắc Giang

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Giang

222

Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang

223

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

224

Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

225

Trung tâm phát triển đào tạo Anh Dũng

226

Bắc Ninh

Trường Cao đẳng Ngoại ngữ – Công nghệ Việt Nhật

227

Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà

228

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh

229

Trường Trung cấp nghề Đông Đô Bắc Ninh

230

Trường Cao đẳng Thống Kê

231

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Công Thương CCI

232

Trường Cao đẳng Thủy Sản

233

Trường Đại học Công nghệ Đông Á

234

Trung tâm Đào tạo Cao đẳng nghề – Trường CĐ Công nghệ Bắc Hà

235

Công ty TNHH đào tạo ngoại ngữ và tin học Tri thức việt

236

Cao Bẳng

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Cao Bằng

237

Lạng Sơn

Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Lạng Sơn

238

Văn phòng Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán VFA

239

Yên Bái

Trường Cao Đẳng nghề Yên Bái

240

Thái Bình

Trung tâm kế toán thực hành Smart Accounting

241

TP. HCM

Trường Đại học Dân lập Văn Lang

242

Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh

243

Trường Trung cấp Nghề Quang Trung

244

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Minh Ngọc

245

Công ty TNHH Tư vấn và Kế toán Thanh Trí

246

Công ty TNHH MTV Quảng cáo Quỳnh Hương

247

Trung tâm Thực hành Kế toán Nhất Nghệ

248

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ TP.Hồ Chí Minh

249

Công ty TNHH Phát triển Trí Thức

250

Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Thông tin ISPACE

251

Trường Cao đẳng Nghề GTVT Đường thủy II

252

Trung tâm Thực hành kế toán Thuận Việt

253

Trường Trung cấp nghề Công nghệ Bách Khoa

254

Công ty TNHH Việt Tri

255

Công ty Đào tạo và Tư vấn Thành Đô

256

Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Sài Gòn 7

257

Công ty TNHH Kế Nhân

258

Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ TpHCM

259

Trường Đại học Hoa Sen

260

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin TP HCM

261

Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

262

Trường Trung cấp Bách khoa Sài Gòn

263

Trường Trung học Dân lập Công nghệ thông tin Sài Gòn

264

Trường Đại Học Lao Động Xã Hội (cơ sở 2)

265

Trung tâm điện toán kế toán – Trường Đại học Kinh tế TP HCM

266

Viện Kế toán Kiểm toán và Tài chính Doanh nghiệp

267

Trường Trung học Thủy Sản

268

Trường Trung cấp Bến Thành

269

Viện nghiên cứu Kinh tế Tài chính

270

Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn Nguồn Nhân lực Thăng Long

271

Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ

272

Trường Đại học Kỹ Thuật Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

273

Trường Cao đẳng Xây dựng Số 2

274

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Miền Nam

275

Trường Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở 2)

276

Trường Cao Đẳng Tài chính Hải quan

277

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Phú Lâm

278

Công ty CP Đào tạo Kiến An

279

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vinatex

280

Trường Trung học Công nghệ Lương thực Thực phẩm

281

Trường Trung cấp Mai Linh

282

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh

283

Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải TP.HCM

284

Trường Đại học Văn Hiến

285

Trường Trung học Tư thục Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á

286

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hồng Hà

287

Trường Trung cấp Kinh tế & Du lịch TP.HCM

288

Trường Đại học Sài Gòn

289

Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghiệp Ladec

290

Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM

291

Trường Cao đẳng Nghề Tp.Hồ Chí Minh

292

Trường Cao đẳng Công thương TP. Hồ Chí Minh

293

Trường Trung cấp Quang Trung

294

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn

295

Trường Đại học Hồng Bàng

296

Trường Cao đẳng Nghề Việt Mỹ VATC

297

Trường Cao đẳng Bách Việt

298

Trường Trung cấp Tổng hợp Đông Nam Á

299

Trường Trung cấp Âu Việt

300

Trường Trung cấp Đông Dương

301

Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp

302

Trường Trung cấp Việt Khoa

303

Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Vạn Xuân

304

Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp Tp Hồ Chí Minh

305

Trường Trung cấp Tư thục Kinh tế Kỹ thuật Phương Nam

306

Trường Cao đẳng Nghề Giao thông Vận tải Trung Ương III

307

Trường Cao đẳng kinh tế Đối Ngoại

308

Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật

309

Trường Đại học Kinh tế – Luật

310

Trường Đại học Chu Văn An

311

Trường Đại học Hùng Vương _ Trung tâm Đào tạo Nguồn nhân lực

312

Trung tâm Gia sư Kế toán trưởng

313

Trung tâm Thực hành Kế toán – Kiểm toán Thực nghiệm

314

Viện Kế toán và Quản Trị Doanh Nghiệp

315

Viện Đào tạo Kế toán Kiểm toán ketoanpro

316

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

317

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

318

Trường Trung cấp Nghề Nhân Đạo

319

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

320

Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh

321

Công ty TNHH Một thành viên Nghiên cứu Ứng dụng Điện toán Kinh tế

322

Đồng Nai

Trường Đại Học Lạc Hồng

323

Trường Trung cấp Thống kê

324

Trường Trung cấp Nghề Kinh tế – Kỹ thuật số 2

325

Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi

326

Trường Cao đẳng nghề số 8

327

Trường Đại học Đồng Nai

328

Trường Trung cấp Công nghệ Tin học – Viễn thông Đồng Nai

329

Trường Trung cấp Kinh tế Đồng Nai

330

Trường Đại học Lâm nghiệp Cơ sở 2

331

Trường Cao đẳng Nghề LiLama-2

332

Đồng Tháp

Trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp

333

Trường Trung cấp Nghề Tháp Mười

334

Trường Đại học Đồng Tháp

335

Bà Rịa – Vũng Tàu

Trường Cao đẳng Nghề tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

336

Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long

337

Công ty TNHH phát triển giáo dục Hoa Việt

338

Trường Cao Đẳng Nghề Quốc tế VABIS Hồng Lam

339

Trường Trung cấp CNTT TM.computer

340

Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Vĩnh Long

341

Trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây

342

Trường Trung cấp Công nghệ Thông tin Bà Rịa Vũng Tàu

343

Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa Vũng Tàu

344

Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu

345

Trung tâm tin học DATA

346

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa Vũng Tàu

347

Trung tâm Tin học Ngoại ngữ Minh Khai

348

Trung tâm Đào tạo và Dịch vụ Kế toán Đức Minh

349

Công ty TNHH DV Tài chính – Kế toán Thuế Rồng Việt

350

Bình Dương

Trường Cao đẳng Nghề Đồng An

351

Trường Đại học Bình Dương

352

Trường Trung cấp Nghề Tôn Đức Thắng

353

Trường Đại học Thủ Dầu Một

354

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương

355

Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu Phát triển

356

Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương

357

Trường Trung cấp Kinh tế Công nghệ Đông Nam

358

Bình Phước

Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su

359

Long An

Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An

360

Trường Trung cấp Nghề Đức Hòa

361

Trường Trung cấp Việt – Nhật

362

Bến Tre

Trường Trung cấp Nghề Bến Tre

363

Trung Tâm Ngoại ngữ -Tin học Viên Thành

364

Trường Cao đẳng Bến Tre

365

Trường Cao đẳng Nghề Đồng Khởi

366

An Giang

Trường Đại học An Giang

367

Trường Cao đẳng Nghề An Giang

368

Ninh Thuận

Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận

369

Bình Thuận

Trường Cao đẳng Nghề tỉnh Bình Thuận

370

Trường Đại học Phan Thiết

371

Trường Cao đẳng Công đồng Bình Thuận

372

Tây Ninh

Trường Trung cấp Nghề Tây Ninh

373

Trường Trung cấp Nghề khu vực Nam Tây Ninh

374

Trường Trung cấp Kinh tế Kĩ thuật Tây Ninh

375

Tiền Giang

Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Cái Bè

376

Trung tâm Tư vấn Đào tạo Dịch vụ Hỗ trợ Kinh tế Tập thể tỉnh Tiền Giang

377

Trường Đại học Tiền Giang

378

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ

379

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tiền Giang

380

Lâm Đồng

Trung tâm Đào tạo Bách Khoa – Trường Đại học Đà Lạt

381

Trường Đại học Dân lập Yersin Đà Lạt

382

Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt

383

Trường Đại học Đà Lạt

384

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

385

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Lâm Đồng

386

Khánh Hòa

Trường Đại học Nha Trang

387

Công ty Tư vấn và Đào tạo Khai Trí

388

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa

389

Trường Cao đẳng nghề Nha Trang

390

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang

391

Trường Trung cấp Nghề Cam Ranh

392

Bình Định

Trường Cao đẳng Nghề Cơ điện Xây dựng Nông lâm Trung bộ

393

Viện thực hành kế toán – tài chính

394

Trung tâm bồi dưỡng kế toán và quản lý doanh nghiệp

395

Trường Đại học Quang Trung

396

Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Định

397

Trường Cao đẳng Bình Định

398

Trường Đại học Quy Nhơn

399

Trung tâm Viện Quản lý Kinh tế

400

Vĩnh Long

Trường Đại học Cửu Long

401

Đà Nẵng

Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Miền Trung

402

Trường Cao đẳng Lương Thực Thực Phẩm

403

Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Thăng Long

404

Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin

405

Trung tâm Phát triển Phần mềm – ĐH Đà Nẵng

406

Trường Cao đẳng Phương Đông

407

Trung Tâm Tin học Technic

408

Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng

409

Trường Cao Đẳng Nghề Duy Tân

410

Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kế hoạch Đà Nẵng

411

Trường Đại Học Đông Á

412

Công Ty CP Đào Tạo & Dịch Vụ Doanh Nghiệp SPC

413

Trung Tâm Tin Học Ngoại Ngữ Khánh Tâm

414

Trường Cao Đẳng Bách Khoa – Đà nẵng

415

Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Tiến Minh

416

Trường Cao Đẳng Thương Mại

417

Bình Định

Trung Tâm GDTX Bình Định

418

Huế

Trường Đại học Kinh Tế Huế

419

Trường Cao đẳng Sư phạm Huế

420

Trường Đại Học Dân Lập Phú Xuân

421

TT Nghiên cứu, ĐT Tài chính – KT – Thuế – Tin học Hồng Đức

422

Trường Cao đẳng Nghề Nguyễn Tri Phương

423

Trường Trung học Giao thông Vận tải Huế

424

Công Ty TNHH 1TV Trung Tâm Ngoại Ngữ – Tin Học ECO – Huế

425

Trường Trung Cấp Âu Lạc Huế

426

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế

427

Trung Tâm GDTX Huế

428

Phú Yên

Trung Tâm GDTX Phú Yên

429

Trung tâm phát triển PM Đại Học Đà Nẵng CN Phú Yên

430

Quảng Nam

Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Kế toán – Tin học Quảng Nam

431

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Quảng Nam

432

Trường Cao Đẳng Công Kỹ Nghệ Đông Á

433

Trung tâm tại Trường CĐKTKT Quảng Nam

434

Trung tâm GDTX Quảng Nam

435

Trung Tâm tại Đại Học Quảng Nam

436

Quảng Ngãi

Trường Đại Học Tài Chính – Kế Toán

437

Trung Tâm tại Đại Học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi

438

Quảng Trị

Trường Trung cấp Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Trị

439

Trường Trung Cấp Mai Lĩnh Quảng Trị

440

Trung tâm phát triển PM Đại Học Đà Nẵng CN Quảng Trị

441

Tây Nguyên

Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên

442

Đăk Lăk

Đại học Tây Nguyên

443

Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên

444

Cao đẳng nghề Đăk Lăk

445

Trung cấp Đăk Lăk

446

Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Đăk Lăk

447

Trung cấp Tây Nguyên

448

Trung cấp Trường Sơn

449

Trung tâm Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực AFT

450

Trung tâm đào tạo tài chính và giải pháp

451

Đăk Nông

Trung cấp Kinh tế – kỹ thuật Phương Nam

452

Gia Lai

Cao đẳng nghề Gia Lai

453

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học (Gia Lai)

454

Trung học Lâm nghiệp Gia Lai

455

Kon Tum

Đại học Đà Nẵng – Phân hiệu Kon Tum

456

Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Kon Tum

457

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học (Kon Tum)

458

Bạc Liêu

Trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật Bạc Liêu

459

Trường Đại học Bạc Liêu

460

Công ty TNHH Nam Long

461

Cà Mau

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Cà Mau

462

Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp

463

Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

464

Công ty TNHH Đào tạo – Bồi dưỡng Dịch vụ và Du lịch Khai Trí

465

Cần Thơ

Trường Trung cấp Miền Tây

466

Trường Đại học Tây Đô

467

Trường Đại học Cần Thơ

468

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ

469

Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ

470

Trường Cao Đẳng Cần Thơ

471

Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại (Cơ sở 2)

472

Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ

473

Trường Trung cấp Giao thông Vận tải Miền Nam

474

Trung tâm tư vấn – đào tạo nghiệp vụ kỹ thuật

475

Trường Trung cấp nghề Thới Lai

476

Công ty TNHH Thành Phúc

477

Hậu Giang

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hậu Giang

478

Trường Đại học Võ Trường Toản

479

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang

480

Trường Trung cấp Nghề Ngã Bảy

481

Trường Trung cấp nghề tỉnh Hậu Giang

482

Kiên Giang

Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang

483

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang

484

Công ty TNHH ATA Minh Trí

485

Sóc Trăng

Trường Cao đẳng Cộng Đồng Sóc Trăng

486

Trường Cao Đẳng Nghề Tỉnh Sóc Trăng

487

Trà Vinh

Trường Đại học Trà Vinh

488

Trường Trung cấp Nghề Trà Vinh