Kiến thức Trường có phải đầu tư cơ sở vật chất gì không?

Trường có phải đầu tư cơ sở vật chất gì không?

569

AMIS.VN được xây dựng theo công nghệ điện toán đám mây, dữ liệu được đặt tại trung tâm dữ liệu (data center), người dùng sử dụng bằng cách truy cập trực tuyến qua Internet. Vì vậy, Trường chỉ cần có đường truyền Internet và phòng máy tính là có thể giảng dạy phần mềm cho sinh viên.

Hiện nay, rất nhiều sinh viên đang có sẵn máy tính xách tay (laptop), vì vậy Trường có thể giảng dạy AMIS.VN cho sinh viên mà không cần đến phòng máy tính. Sinh viên có thể thực hành tại Trường, tại nhà hoặc bất kỳ nơi đâu có Internet.