Hợp tác đào tạo

Hiện Công ty Cổ Phần MISA đang có chính sách tài trợ MIỄN PHÍ cho các Trường Phần mềm Hệ thống quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN để giảng dạy cho sinh viên, giúp sinh viên tốt nghiệp ra trường được các Doanh nghiệp chọn và đánh giá cao vì có kiến thức chuyên môn vững, am hiểu, sử dụng tốt các công cụ phần mềm để phục vụ công việc.

Để tìm hiểu chính sách tài trợ, vui lòng xem chi tiết ở các nội dung sau: